Ikona sylwetek

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest zakładom pracy chronionej oraz byłym zakładom pracy chronionej, które pozostały dysponentami ZFRON, a w szczególności działającym w ich strukturach pracownikom działów kadr, księgowości, rehabilitacji, którzy wchodzą w skład komisji rehabilitacyjnych oraz osobom zarządzającym jednostką.

Wizerunek kobiety trzymającej komputer z otwartą stroną internetową szkolenia

Zakres szkolenia

zasady dotyczące wydatkowania środków ZFRON (wzór regulaminu ZFRON do wykorzystania)

Indywidualne Programy Rehabilitacji – definicja i założenia

osoby uprawnione do objęcia IPR – wskazania do objęcia IPR

Komisja ds. IPR, szczególne przypadki i problemy pojawiające się w pracy komisji

klasyfikacja wydatków w ramach pomocy de minimis i poza pomocą de minimis

kontrowersyjne praktyki KAS podczas audytów ZFRON

przegląd stanowisk BON i PFRON oraz orzecznictwa sądów w zakresie dysponowania ZFRON

analiza i omówienie IPR-ów przygotowanych przez uczestników warsztatów

*Analizie poddanych zostanie 10 pierwszych IPR, które należy przesłać z zaszyfrowanymi danymi osobowymi co niemniej 3 dni przed datą warsztatów. Wykładowca omówi błędy oraz udzieli wskazówek co do sposobu argumentowania wydatków.

Ikona portfela

Koszt szkolenia

690 zł netto / os. +23% VAT
dla Klientów OBPON przy zapisie do 5.10.2023 r.
Cena regularna: 790 zł.

840 zł netto / os. +23% VAT
dla pozostałych Klientów przy zapisie do 5.10.2023 r.
Cena regularna: 940 zł.

Prowadząca

Wizerunek Małgorzaty Tylewicz-Piwnik.png

Małgorzata Tylewicz-Piwnik

Dyrektor ds. prawnych w OBPON Sp. z o.o. Sp.k., Wiceprezes Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG.

Prawnik z 15-letnim doświadczeniem w obsłudze firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz współpracując bezpośrednio z pracodawcami, dzięki czemu umiejętnie łączy znajomość przepisów prawa z praktycznym podejściem do rozwiązywania problemów.

Ikona sylwetek

Koszt szkolenia można pokryć ze środków ZFRON

Firma posiadająca status zakładu pracy chronionej wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniu może pokryć ze środków ZFRON.

Organizator

Logo OBPON
Opiniujemy akty prawne i propozycje zmian legislacyjnych, współtworzymy polskie prawo wraz z firmami z sektora MŚP, dużymi międzynarodowymi korporacjami, jak również instytucjami państwowymi tj. PFRON, BON, MRPiPS
Oferujemy profesjonalne doradztwo najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce w dziedzinie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
Świadczymy kompleksowe usługi rekrutacji osób z niepełnoprawnością, prowadzimy szkolenia, zapewniamy na naszym serwisie dostęp do bieżących i wiarygodnych informacji dotyczących tematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych wraz z aplikacjami do rozliczeń z PFRON
Prowadzimy portal pracy - WERBEO dedykowany osobom z orzeczoną niepełnosprawnością. Skorzystaj z 3 bezpłatnych ogłoszeń.

Nasze doświadczenie

Ikona sylwetek

ponad

14 500

przeszkolonych osób

Ikona odznaki

ponad

20

lat doświadczenia

Ikona porad

ponad

20 000

udzielonych porad

Ikona opracowań

ponad

5 000

opracowań ekspertów

Ikona panteonu

ponad

40

zmian legislacyjnych

Warsztaty online

Ikona kalendarza

12 października 2023 r., godz. od 10.00 do 15.00

Ikona kalendarza

18 kwietnia 2023 r., godz. od 10.00 do 15.00

Ikona kalendarza

19 kwietnia 2023 r., godz. od 10.00 do 15.00

Ikona portfela

600 zł/700 zł netto / os. +23% VAT

Certyfikowane warsztaty dla doradcy zawodowego
- członka komisji ds. IPR

obligatoryjna i fakultatywna na wniosek pracodawcy

Prowadząca:

Małgorzata Tylewicz-Piwnik - Wiceprezes Obpon.org

Grafika na której znajduje się certyfikat odbycia szkolenia

50 zł rabatu

dla uczestników, którzy prześlą zgłoszenie do 7 kwietnia 2023 r.

Grafika na której znajduje się certyfikat odbycia szkolenia

50 zł rabatu

dla uczestników, którzy prześlą zgłoszenie do 7 kwietnia 2023 r.

Prowadząca: Małgorzata Tylewicz-Piwnik - Wiceprezes Obpon.org